آشنایی با چشمی جک پارکینگ

آشنایی با چشمی جک پارکینگ

چشمی جک پارکینگ چشمی جک پارکینگ یکی از بخش های مهم درب های اتوماتیک می باشد. به کمک این چشمی ها، درب پارکینگ شما هنگام باز یا بسته شدن با اجسام و ماشین برخورد نمی نماید. چشمی ها اغلب در پک های دو عددی وجود دارند و حدود 15 الی 30 سانتی متر از سطح […]